The unbearable lightness of teaching ...

H.C.W. Beijerinck

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

2 Citaten (Scopus)
168 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's20
ISBN van geprinte versie978-90-386-3066-3
StatusGepubliceerd - 2011

Bibliografische nota

Afscheidsrede, uitgesproken op 9 december 2011 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit