The ultimate role model: Queen Elizabeth II at age 90

A.M. Tinker, J.E.M.H. van Bronswijk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The ultimate role model: Queen Elizabeth II at age 90'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen

    Medicijnen en Levenswetenschappen