The treatment of hemiplegic patients by functional stimulation of the lateral popliteal nerve

J. Vredenbregt, W.H. Noordermeer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)171-173
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The treatment of hemiplegic patients by functional stimulation of the lateral popliteal nerve'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit