The travelling salesman problem on permuted Monge matrices

R.E. Burkard, V.G. Deineko, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The travelling salesman problem on permuted Monge matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen