The traveling salesman problem with few inner points

V.G. Deineko, M. Hoffmann, Y. Okamoto, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The traveling salesman problem with few inner points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics