The transportation problem with exclusionary side constraints

D.R. Goossens, F.C.R. Spieksma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The transportation problem with exclusionary side constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde