The transition to natural gas

A. Correljé, G.P.J. Verbong

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelInternational workshop on system innovations, Enschede, Twente University, 4-6 July
    StatusGepubliceerd - 2002

    Citeer dit