The trailing vorticity field behind a line source in two-dimensional incompressible linear shear flow

S.W. Rienstra, M. Darau, E.J. Brambley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The trailing vorticity field behind a line source in two-dimensional incompressible linear shear flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen