The tower of London test adapted for fMRI

R.H.C. Lazeron, S.A.R.B. Rombouts, W.C.M. Machielsen, P. Scheltens, F. Barkhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuroimage
Volume7
Nummer van het tijdschrift4 PART II
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit