The toughness of split graphs

G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The toughness of split graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics

  Computer Science