The toughness of split graphs

G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  In this short note we argue that the toughness of split graphs can be computed in polynomial time. This solves an open problem from a recent paper by Kratsch et al. (Discrete Math. 150 (1996) 231–245).
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-297
  Aantal pagina's3
  TijdschriftDiscrete Mathematics
  Volume190
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The toughness of split graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit