The Topological Structure of Scale-Space Images

Luc Florack, Arjan Kuijper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)65-79
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Mathematical Imaging and Vision
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit