The time window assignment vehicle routing problem with time-dependent travel times

Remy Spliet, Said Dabia, Tom van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The time window assignment vehicle routing problem with time-dependent travel times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen