The Time-Dependent Vehicle Routing Problem with Time Windows and Road-Network Information

H. Ben Ticha, Nabil Absi, Dominique Feillet (Corresponding author), Alain Quilliot, Tom van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The Time-Dependent Vehicle Routing Problem with Time Windows and Road-Network Information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen