The ties that bind : a dynamic model of chain cooperation development

N.G. Migchels

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Industrial Engineering & Innovation Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Duijsters, Geert, Promotor
  • Hagedoorn, J., Promotor, Externe Persoon
  • Zuurbier, P.J.P., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning4 sep 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-646-4902-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit