The thickness profile of ultra-high molecular weight polyethylene films during sequential biaxial drawing

M.T.R. Moens, L.E. Govaert, G.W.M. Peters, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The thickness profile of ultra-high molecular weight polyethylene films during sequential biaxial drawing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen