The thermal comfort and iAQ of recent Dutch energy efficient office buildings with thermal activated building systems

W. Zeiler, K. Smelt, G. Boxem

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The thermal comfort and iAQ of recent Dutch energy efficient office buildings with thermal activated building systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering