The theoretical swept volume of displacement pumps

J.W. Hilbrands, W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)46-51
  TijdschriftHydraulic power transmission
  Volume8
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit