The Termination Competition

C. Marché, H. Zantema

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

27 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Termination Competition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.