The tense relation between mobile telecommunications standards and IPR.

R.N.A. Bekkers, I. Liotard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-126
TijdschriftEuropean Intellectual Property Review
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit