The target theory of speech production

S.G. Nooteboom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-55
  Aantal pagina's5
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit