The SWIFT tyre model : overview and applications

I.J.M. Besselink, H.B. Pacejka, A.J.C. Schmeitz, S.T.H. Jansen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 7th international symposium on advanced vehicle control 2004, AVEC '04 : August 23-27, 2004, Arnhem, The Netherlands
RedacteurenJ.P. Pauwelussen
Pagina's525-530
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit