The survival probability for critical spread-out oriented percolation above 4+1 dimensions, II. Expansion

R.W. Hofstad, van der, W.Th.F. Hollander, den, G. Slade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The survival probability for critical spread-out oriented percolation above 4+1 dimensions, II. Expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie