The surface and step edge composition of clean and oxygen covered Pt50Rh50(511)

B. Moest, S. Helfensteyn, P. Deurinck, M.E.T. Nelis, A.W. Denier van der Gon, H.H. Brongersma, C. Creemers, B.E. Nieuwenhuys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The surface and step edge composition of clean and oxygen covered Pt50Rh50(511)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie