The superfluid vortex cooler

I. Tanaeva, A.T.A.M. Waele, de, U. Lindemann, N. Jiang, G. Thummes

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)
    257 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The superfluid vortex cooler'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie