The study of structured catalysts acidity

T.S. Glazneva, E.A. Paukshtis, Z.R. Ismagilov, B.S. Balzhinimaev, V.B. Goncharov, E.V. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. 3rd Int. Congress Catalysis: Fundamentals and Application
Plaats van productieRussian Federation, Novosibirsk
Pagina'spp-1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit