The Structured Process Modeling Theory (SPMT) : a cognitive view on why and how modelers benefit from structuring the process of process modeling

J. Claes, I.T.P. Vanderfeesten, F. Gailly, P.W.P.J. Grefen, G. Poels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Structured Process Modeling Theory (SPMT) : a cognitive view on why and how modelers benefit from structuring the process of process modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen