The Structured Process Modeling Method (SPMM): what is the best way for me to construct a process model?

J. Claes, I.T.P. Vanderfeesten, F. Gailly, P.W.P.J. Grefen, G. Poels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Structured Process Modeling Method (SPMM): what is the best way for me to construct a process model?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Chemical Engineering