The strategic role of logistics in the industry 4.0 era

Christopher S. Tang (Corresponding author), Luuk Veelenturf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The strategic role of logistics in the industry 4.0 era'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen