The stereoisomers of 17α-[123I]iodovinyloestradiol and its 11α-methoxy derivative evaluated for their oestrogen receptor binding in human MCF-7 cells and rat uterus, and their distribution in immature rats

L.J.M. Rijks, G. Boer, de, E. Endert, K. Bruin, de, J. Bos, van den, P.A.P.M. van Doremalen, W.G.E.J. Schoonen, A.G.M. Janssen, E.A. van Royen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The stereoisomers of 17α-[123I]iodovinyloestradiol and its 11α-methoxy derivative evaluated for their oestrogen receptor binding in human MCF-7 cells and rat uterus, and their distribution in immature rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen