The stability of the fully discrete Fourier nonlinear Galerkin algorithm (in Chinese)

Yanren Hou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94-97
TijdschriftJournal of Xi'an Jiaotong University
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit