The stability of a pinch discharge, with finite sound velocity, in a rotating magnetic field

F.G. Beiboer

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  261 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bremmer, H., Promotor
  Datum van toekenning5 apr 1966
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit