The stability of a macro-economic system with quantity constraints

P.J. Heuvel, van den

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  81 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • Weddepohl, H.N., Promotor, Externe Persoon
  • Hautus, M.L.J., Promotor
  • de Jong, Jan L., Co-Promotor
  Datum van toekenning11 sep 1981
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit

  Heuvel, van den, P. J. (1981). The stability of a macro-economic system with quantity constraints. Technische Hogeschool Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR142690