The spurs of D. H. Lehmer : Hamiltonian paths in neighbor-swap graphs of permutations

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    45 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The spurs of D. H. Lehmer : Hamiltonian paths in neighbor-swap graphs of permutations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen