The spillover and crossover of resources among partners: the role of work-self and family-self facilitation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The spillover and crossover of resources among partners: the role of work-self and family-self facilitation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen