The SPICOS-II Dialogue Handler

J.H.M. Vet, de, C.J. Deemter, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This paper presents the dialogue handler of the natuml-Ianguagc speech-understanding system SPICOS-II. The dialogue handler models the dialogue between the system and the user. It is discussed how the dialogue handler of SPICOS-II can overcome several limitations of its predecessor by allowing various kinds of subdialogues. Some limitations and possible extensions of our approach will also be touched upon.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-112
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1989

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The SPICOS-II Dialogue Handler'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit