The Spectrum of the Second Subconstituent of the Bilinear Forms GraphHq(d,e)

A.E. Brouwer, R.J. Riebeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In this article we compute the spectrum of the second subconstituent of the bilinear forms graph by turning it into a scheme with 23 relations, that can be refined to an association scheme.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)299-305
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Combinatorics
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Spectrum of the Second Subconstituent of the Bilinear Forms GraphHq(d,e)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit