The spectral composition of evening light and individual differences in the suppression of melatonin and delay of sleep in humans

Nayantara Santhi, Helen C. Thorne, Daan R. Van Der Veen, Sigurd Johnsen, Susan L. Mills, Vanja Hommes, Luc J.M. Schlangen, Simon N. Archer, Derk Jan Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

117 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The spectral composition of evening light and individual differences in the suppression of melatonin and delay of sleep in humans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen