The species-specific regenerative effects of notochordal cell-conditioned medium on chondrocyte-like cells derived from degenerated human intervertebral discs

F.C. Bach, S.A.H. de Vries, A. Krouwels, L.B. Creemers, K. Ito, B.P. Meij, M.A. Tryfonidou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
273 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The species-specific regenerative effects of notochordal cell-conditioned medium on chondrocyte-like cells derived from degenerated human intervertebral discs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen