The spatial transferability of a decompositional multiattribute preference model

R.E.C.M. vd Heijden, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
175 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The spatial transferability of a decompositional multiattribute preference model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance