The solution of the infinite time reference trajectory tracking problem for discrete time systems possessing an exogenious component

J.C. Engwerda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSystems and control : 1987 Benelux meeting, Houthalen, Belgium, January 21-23, 1987
Plaats van productieHeverlee
UitgeverijKatholieke Universiteit Leuven
Pagina's151
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Engwerda, J. C. (1987). The solution of the infinite time reference trajectory tracking problem for discrete time systems possessing an exogenious component. In Systems and control : 1987 Benelux meeting, Houthalen, Belgium, January 21-23, 1987 (blz. 151). Heverlee: Katholieke Universiteit Leuven.