The solution of the infinite time reference trajectory tracking problem for discrete time systems possessing an exogenious component

J.C. Engwerda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSystems and control : 1987 Benelux meeting, Houthalen, Belgium, January 21-23, 1987
Plaats van productieHeverlee
UitgeverijKatholieke Universiteit Leuven
Pagina's151
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit