The solution copolymerization of styrene and maleic anhydride in a continuous stirred tank reactor and its theoretical modelling

Bert Klumperman (Corresponding author), Johan P.A. Heuts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The solution copolymerization of styrene and maleic anhydride in a continuous stirred tank reactor and its theoretical modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen