The social embeddedness of academic online groups as a norm generating structure: A test of the Coleman model on norm emergence

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The social embeddedness of academic online groups as a norm generating structure: A test of the Coleman model on norm emergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen