The social car: enhancing communication between drivers by digital augmentation

C. Wang

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  675 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Industrial Design
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rauterberg, G.W.M. (Matthias), Promotor
  • Terken, Jacques M.B., Co-Promotor
  • Hu, Jun, Co-Promotor
  Datum van toekenning27 nov 2017
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4389-2
  StatusGepubliceerd - 27 nov 2017

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit