The smallest length of binary 7-dimensional linear codes with prescribed minimum distance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Let n(k,d) denote the smallest value of n for which a binary (n,k,d) code exists. Then n(k, d) was known for all d, when k 6. All values of n(7, d) will now be presented.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)197-207
Aantal pagina's11
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The smallest length of binary 7-dimensional linear codes with prescribed minimum distance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit