The SLIM-project : supply chain logistics and information management

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-3
TijdschriftThe Supply Chain Link
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit