The singular linear quadratic Gaussian control problem

A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The singular linear quadratic Gaussian control problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics