The simultaneous determination of the assignment of items to resources, the cycle times, and the reorder intervals in repetitive PCB assembly

J.I. Zante-de Fokkert, van, A.G. Kok, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The simultaneous determination of the assignment of items to resources, the cycle times, and the reorder intervals in repetitive PCB assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie