The simulation of atmospheric pressure dielectric barrier discharges in helium with nitrogen

T. Martens, W.J.M. Brok, J. Dijk, van, A. Bogaerts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 19th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC 19), 26-31 July 2009, Bochum, Germany
UitgeverijISPC
Pagina's5227229-
ISBN van geprinte versie9781424426188
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit

Martens, T., Brok, W. J. M., Dijk, van, J., & Bogaerts, A. (2009). The simulation of atmospheric pressure dielectric barrier discharges in helium with nitrogen. In Proceedings 19th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC 19), 26-31 July 2009, Bochum, Germany (blz. 5227229-). ISPC.