The significance of elemental sulfur dissolution in liquid electrolyte lithium sulfur batteries

Peter Paul R.M.L. Harks, Carla B. Robledo, Tomas W. Verhallen, Peter H.L. Notten, Fokko M. Mulder (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Samenvatting

It is shown that the dissolution of elemental sulfur into, and its diffusion through, the electrolyte allows cycling of lithium–sulfur batteries in which the sulfur is initially far removed and electrically insulated from the current collector. These findings help to understand why liquid electrolyte lithium–sulfur batteries can be efficiently cycled, despite the extremely insulating properties of sulfur.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1601635
Aantal pagina's5
TijdschriftAdvanced Energy Materials
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 8 feb 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The significance of elemental sulfur dissolution in liquid electrolyte lithium sulfur batteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit